دوره گرد

دلنوشته های يه مشتي وقت تنهايی زير گذر وقتی كه همه لوتی گريهای گذشته رو بر بادرفته می بينه

قصه های من وعيال!
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی:

راسياتش بعضيابه حاجيتون ميگن :بی انصاف،از اين عيالت چی ديدی که ميخوای بره واسه ت زن بگيره؟اين آدم مظلوم بی زبون مگه باتو چه کرده؟دلمون واسش کباب شده ........طرفداراش هم که نگو........يکی از مشتياشونم که ميگه من باهات قهرم و مياد از کامنتای يه جوری ميذاره........از يه ور دیگه هم عده ای فکر ميکنن حاجيتون گفای سياسی مينويسه و از حرفای ما يه جورايی برداشت ميکنن که نگو!آخه به قيافه من مياد؟..........حالا ميخوام برای تنوعم که شده چن چشمه از هنرای فاطی خانومو براتون بينويسم ببينم دلتون واسه من کباب ميشه يا بيفتک؟اونوقت به من حق ميدين که از خودش بخوام فکری واسه م بکنه يا نّه.......؟بياين اين يه حکايت واقعيشه.......

نوروز ۲ سال پيش با چن تا نوچه ها و عهد و عيالشون زده بوديم و رفته بوديم هند......به اين اميد که وقتی بر ميگرديم يکی بهمون بگه:( .......تو که از هند اومدی و با ماشين بنز اومدی و سيبيل و سالک باهم داری.......)خلاصه ظهر يه روز سر سفره داشتيم نمک پراکنی ميکرديم و نوچه هامونم بنا به رسم پاچه خاری و پاچه خواری به هر چيز بی نمکی که ميگفتيم هری ميزدن زير خنده،مام باورمون شده بود که بامزه ايم وهی سيبيلمونو بيشتر تاب ميداديم و بيشتر شير ميشديم و د بگو.......نيميدونم چی شد که شيطون زد پس کله مون که يکی هم به سرورمون بگيم،......گفتيم روفقا ميدونين خانوما چه فيلميو باس بيبينن؟همه گفتن نه قلی جون.......مام گفتيم جوابش معلومه ديگه......باس فيلم (دوزن) رو ببينن تا زن دوم واسشون عادی بشه و ضمنا قدر حاجيهاشونم بدونن....يهو ديديم سرکار مخدره(معمولا کم افاضه ميفرمان ولی وقتی ميفرمان ...... بد جوری......)فرمودن راستی ميدونين آقايون چه فيلميو بيايد ببينن؟مام گفتيم نه خانوم!؟......ايشونم فرصت ندادن و فرمودن آقايونم بايد برن فيلم (مرد عوضی) رو ببينن.همه نوچه ها زدن به خنده،يکيشون داشت از خنده خفه ميشد لقمه کله گربه ای جسته بود تو گلوش........

حالا ميتونين قيافه وارفته و سيبيل شل افتاده مارو که ميون نوچه هامون کنف شده بوديم تصور کنين؟...........چی بگم والله؟........حق با من نيست؟..........البته مام لوتی گريمون گل کرد و يه جايزه به خاطر حاضر جوابيش بهش داديم .........بگذريم  زت زياد بی خيالش........