دوره گرد

دلنوشته های يه مشتي وقت تنهايی زير گذر وقتی كه همه لوتی گريهای گذشته رو بر بادرفته می بينه

بازم انتخابات
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱۱/٧  کلمات کلیدی:

ساموليکوم

بعضی از مشتيا ميگن پس انتخابات چی شد؟ميگيم فعلا تو راهه تا بياد. در مورد صلاحيت ما سوال کردن.......اونم که بگم هيشکی نميتونه سلاحيت !مارو زير سوال ببره مگه اين که از شيکمش سير شده باشه (در حاليکه ملت با شيکمشون سير ميشن نه از شيکمشون.........)ضمنا فاطی خانوم به حاجيتون ميگه بيسوات عوام اين که نوشتی من گفتم بری فيلم مرد عوضی رو ببينی باعث ميشه تو انتخابات بعدی که منم بخوام کانديدا بشم صلاحيتم رو به جرم اشاعه فيلمای عوضی ببرن زير سوال و تاييد نکنن و من نتونم بيام تو مجلس کنارت که هم موقع عصبانيت کنترلت کنم شيکم مردمو سوفره نکنی و هم اگه يه هو خواستی بری تو صف متحصنين شبا پيشت بمونم که تنها نمونی.......حالا مام ميگيم خانوم جون العفو.......و کليه حرفای مطلب قبلی رو صريحا و علنا تکذيب ميکنيم و يواشکی و مخفيانه با قسم اونو تاييد و تاکيد ميکنيم.

اما همه طرفدارای حاجيتون از حالا برن تو دهات و شناسنومه های مرده ها و زنده هارو جمع کنن تا واسه ما رای بينويسن.اگه کسی کلاه گيس مردونه موطلايی داره بده تا واسه خودمون عکس تلبيقاتی جور کنيم.رنگ سال چی بود؟به ما بگين که دشنه مونو همون رنگ کنيم.........چن تا چلو کبابی حقه باز لازم داريم که بتونن با پيه و دمبه و نون خشک و سويا .....چلو کباب مشتی جور کنن که سرمردوم رو شيره بماليم.چن تا ريفيق کفترباز لازم داريم که اعلاميه وعکسامونو بريزن با کفتراشون تو خونه مردوم .....چن تا مشتی زبون باز لازم داريم که سر مردومو گول بمالن تا به حاجيتون رای بدن چن تا راننده ماشين باز معرفی کنين که مردمو با ماشيناشون بيارن زير بازارچه ميتينگ مارو بيبينن (آی که صلاحيتت رد شده حتما نداشتی  پس چی ميگی ،آی که صلاحيتارورد ميکنی جاده صاف کن اونوريا شدی ،آقايی که صلاحيتت تاييد شده  تو حتما وابسته ای......،آی که ميگی بی نظرم و حد وسط تو داری اينجوری مردوم فريبی ميکنی ،و........همتون بدين جز من پس بياين همتون به نفع حاجيتون بزنين کنار.......)و..........بی خيالش،.......زت زيات