دوره گرد

دلنوشته های يه مشتي وقت تنهايی زير گذر وقتی كه همه لوتی گريهای گذشته رو بر بادرفته می بينه

 
ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۸/۱٢  کلمات کلیدی:
اگر مهمترين جای قپان را چنگکو نگهدارنده قپان را چوب قپانبدانيم،بيش از يک هفته چوب قپان (پرشين بلاگ) شکسته بود و چند روزی هم چنگک گم شده بود ... حال شايد قير و قيف جور شوند و چوب قپان و چنگک با هم متحد شوند تا مطلبی به ذهن اين درمانده بيايد و کيبورد بر انگشتان دستم بسايد...