دوره گرد

دلنوشته های يه مشتي وقت تنهايی زير گذر وقتی كه همه لوتی گريهای گذشته رو بر بادرفته می بينه

مناجات صاحب قپان
ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۸/۱٥  کلمات کلیدی:
اوس کريم جون، نوکرتيم،ماه مهمونی تو اومده،ما مشتيا رو هم سر سفره ات بپذير...
مگه چيه؟!!بديم؟!! اوضامون خرابه؟...خوب غلط کرديم ديگه!! اومديم پيش خودت.
دروغ گفتيم؟تهمت زديم؟غيبت کرديم؟خالی بستيم؟قداره کشيديم ،شکم سفره کرديم؟؟!!...خوب اشتباه کرديم...جون ما ببخش،به مولا اگه نبخشی گريه می کنيم،ميگيم غلط کرديم.زار می زنيم،ميگيم خدا لوطی گری نکرد و ما رو خيط کرد،ضايع کرد، به درگاهش رفتيم برمون گردوند، سر سفره ش رفتيم ،سر سفره ما رو راه نداد...
ببين ، ما رو به حق مولا علی يه جوری ببخش ، رامون بده ، خوب ديگه روزه هم می گيريم،نماز هم همراش....
.......................يا علی مدد........................