دوره گرد

دلنوشته های يه مشتي وقت تنهايی زير گذر وقتی كه همه لوتی گريهای گذشته رو بر بادرفته می بينه

به حضرت زهرا(س)
ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۸/٢٩  کلمات کلیدی:
....سلام ، پابوستيم.خانم!
..........فقط يک کلمه ميخوام بگم:تولد فرزندت مبارک باشه................قربون صفات برم .
......با اون همه سختی موجود، اين عزيز هارو به دنيا آوردی و تقديم به بشريت کردی.
.................فرزندت حسن (ع) افتخار مسلموناس.
وقتی يکی فرزند حيدر کرار باشه
...........جاش رو دوش پيامبرباشه
.........دوشادوش پدرش در جنگها برا مسلمونا افتخاروعزت و شرف بياره
.....باموجود خبيثی مثل معاويه هم زمان باشه وطوری عمل کنه که جمع مسلمينو حفظ کنه ودرعين حال درريشه حکومت طاغوت تزلزل ايجاد کنه
..........ووقتی يکی فرزند شماباشه که دررديف پيغمبرها هستين.خيلی افتخاره
.......اينا همش افتخاره
.....بايد از شما تشکر کرد .....به مناسبت تولد وتربيت چنين فرزندايی.
.....واز خدا تشکر کرد که ما مسلموناروپيرو چنين آدمهای کاملی قرار داده.

...........چه خانواده پاکی،چه خاندان سبزی!........شما دنيارو روشن کردين.
عطر وجودتون تاجهان برقراره در دنيا برا مسلمونا افتخار مياره
.................فاطمه جان ،تولد فرزندت مبارک.
......اجازه ميدين شمارو مادر صدا کنم؟ آخه میترسم عملم باعث شرم باشه