دوره گرد

دلنوشته های يه مشتي وقت تنهايی زير گذر وقتی كه همه لوتی گريهای گذشته رو بر بادرفته می بينه

طواف عشق
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۱۱/٩  کلمات کلیدی:
به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند...................که تودر برون چه کردی که درون کعبه آيی
به سويش پر می کشم اما کودکی را مانم که مادررا طلب کند ولی نداند که مادر چيست وکيست.....او را در طلبش نياز است ولی مادر در عشق ميسوزد و کودک نداند که عشق چيست؟
...نميدانم وواقعا نميدانم که به کدامين قنديل نورا نيش بياويزم ؟واو مرا در زمره پروانگان عاشقش می بيند يا خوک صفتان رياکار کاسب؟
به خودم اعتماد ندارم اما به او چرا.....و بنابر اين به او توکل ميکنم و از او ميگريزم و به او پناه می برم و دربين دستانش می ايستم و.....آرزو دارم که محو جمالش شوم.....دلم را که امانتش هست به خودش باز دهم .....به پيشش گرو بگذارم......وعشق راازاو هديه ای دوباره بگيرم آيا می شود؟دوستان ميگويند التماس دعا ....ولی به خودش قسم که من بيشتر به دعای شما محتاجم....اگر بدون درک ووجدان عشقش به خانه سنگيش بروم و بدون درک عشقش بر گردم چه ميشود؟در حريم ياررفتن ،بدون وصل؟اين ناکامی نيست؟پس کمکم کنيد با دعايتان ....تا بتوانم به وصلش برسم .....شايددعايم برايتان مستجاب شود.....
........................
اما قلی مشتی وقتی جدی مينويسه مصداق کودکيه که ادای بزرگارو در مياره....مگه نه؟
چه کنيم ديگه اوسا کريمه بعضی وقتا مام کمی ميخوايم جدی بشيم ...شمام کوتا بياين ديگه
راستياتش يه مقداری توصيه دارم که امروز ميکنم و خداحافظی و امر و اجبار حلاليتم رو يه روز ديگه ميگم.....
فعلا وصيتام .....من اصلا پول اساسی ندارم اگه مردم منو با بوئينگ ۷۴۷ بيارين وطن....مبادا از اين توپو توفا سوارم کنين!
ثالثا حتما يه قبر دو نبش برام بخرين ....دولوکس تمام مبله با تلويزيون اونقدر اينچ و از اين چيزا
سابعا.....همه پرشين بلاگيارو چلو کبابی نايب دعوت کنين هزينه ش رو لولکپرداخت کنه.......ورود همه مرده خورا بدون وروديه آزاده
دختر فاطی خانومقاتل اصلی و عامل دربدری منه اونو به سزای اعمالش برسونين.بهترینش بوت کردنه.....یا ویلاگشو زیاد خوندن ونظر دادن که واقعا فکر کنه دست به قلمه بره ادای سیمین دانشورو دربیاره اونوقت مردم بهش بخندن.
به جناب مرده شور بگين سيبيلامو بيگودی بپيچه و خوب آرايش کنه خوبيت نداره نامرتب به اون دنيا بريم آخه جلوی مشتيا و لوطيا آبرو داريم.
از الان روزی ۱۰۰۰۰ تا فاتحه واسمون بخونين تا عادت کنين که بعداز مردن يه صفر بذارين جلوی صفراش
....يه کامپيوتر خوب با اکانت خوب در دسترسمون باشه تا ببينيم کدوم وبلاگيا بهمون فحش ميدن وخودمونو واسه پذيرايی ازشون آماده کنيم.
بازارچه تا سه روز تعطيل،شيکم سوفره کردن توسط نوچه ها تا ۴۰ روز تعطيل،کلاه نوچه ها با دستمالاشون حتما بايد مشکی باشه.
........ببخشينا فاطی خانوم بفهمه چيا نوشتم تيکه بزرگه گوشمونه پس تا نيومده باهاس جيم بشيم.
....خدا جون ببخش اين حرفارم بذار به عنوان ادخال سرور فی قلوب مومنين.....آخه خبر و حرف مرگ مشتی خوشحالی و سرور واسه همه شون به همراه داره...........زت زياد