دوره گرد

دلنوشته های يه مشتي وقت تنهايی زير گذر وقتی كه همه لوتی گريهای گذشته رو بر بادرفته می بينه

چی بگم والله؟
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۱٢/۱٢  کلمات کلیدی:
ما رفتيم مکه توبه کنيم،آدم بشيم،حالا برگشتيم عده اي ميگن...........گرش به مکه برند،بازگردد هنوز.............باشد
بهههه...يه چيزايي اتفاق افتاده،ماهم داريم قاط ميزنيم.مي خوايم بريم اون دشنه مرصع موروثي رو برداريم و....................نفـــــــــــــــس کـــــــــــــــــــــش..............
~~ ~~ ~~‌ ~~ ~~ ~~‌ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
اولاْ:ويروس«ديفتري وبDiftriweb»شايع شده،گلوي ميثم خلوت گزيده و زينب خانوم و کويرسرزمين عشق رو گرفته.دکونشون رو تخته کردن و هرکس هم هرچي ميگه محل نميذارن و تحويل نميگيرن،شايد ما رو آدم حساب نميکنن.اين رسم لوطي گريه؟؟؟
آخه ميخوام بگم اگه اين ويروس بخواد منم بگيره چي ميشه؟اگه حرف نزنم و چرت و پرت ننويسم و وراجي نکنم که خفه مي شم،هر چن باعث خوشحالي شما ميشه.
بابا به جون سيبيلامون که تا به تا شده شيکممون که به يمن پياده روي هاي سفر حج ? يک مترونيم تو رفته،به سوت بلبليمون که ديگه از نا رفته بياين از خر شيطون تاپ بپرين پايين ديگه....کرکره رو بکشين بالا،چه قد التماس کنيم،به شما هم ميگن لوطي؟؟؟!!!...
ديوماْ:ويروس افشاگري و حاشيه نگاري و ضد حاشيه و... همه گير شده،از لولک و بولک و...گرفته تـــــــــــــا زهـــــــــــــــــرا خانوم دختر فاطي خانوم!
آخه اين درسته؟زهرا خانوم!بنويسيد ما پسره را به رقص واداشتيم تا فيلم بگيريم يا با دمپايي رفتيم سر كار؟؟...آخه ما آبرو داريم،حيثيت داريم.مگه ما گربه رقصوني کرديم؟اصلاْتقصير اين علي يزدي خفن هستش اين کارا رو ميکنه با اسم حاجيتون تموم مي کنه....بعدشم فيلمشو ميده دشمناي ما ببينن.اگه فردا مارو به جرم منکرات بيگيرن کي مياد صنّار گرو بذاره مارو از هلفدوني نجات بده؟اين چه کار خطرناکيه که ميکني خانوم؟به يتيمي و غريبي ما رحم نمي کني؟به مامانت بگم؟؟
سيماْ:زهرا خانوم تو وبلاگشون سوال داده بودن که فکر ميکنين اولين دعاي قلي تو مکه چي بوده؟!..خوب معلومه ديگه.....بعداز طلب بخشش و استغفار و ......خواستم که بخت يک خانومی وا بشه تا ديگه فرصت نکنه به ما گير بده......
چهارماْ:ما از الان آتش بس مي ديم به ايشون،اگه ايشون هم پذيرفتن که هيچ و گرنه...چشمتون روز بد نبينه!اقدامات زير انجام ميشه:
۱ـبستن راسته،سد کردن بازارچه،ريختن بهم اوضاع شهر
۲ـاقدام به افشاگري بر عليه اوشون
۳ـکانديد شدن در انتخابات شوراي شهر بعدي براي تمرين افشاگري مثل اصغرزاده و رأي نياوردن دور بعدي بعدي
۴ـ عذر خواهي از فاطي خانوم و حاشا که،کي بود،کي بود،ما نبوديم!
ضمناْبعضي از جامعه نسوان وبلاگ نويس که اسمشون با «پ»و«ف» شروع ميشه در عمليات ضد انساني( chat)با داشتون از زهرا خانوم حمايت کردن که بايد مواظب خودشون باشن.آش مارو مي خورن و حليم زهرا خانومو بهم ميزنن.
.........زت زياد.......بی خيالش