دوره گرد

دلنوشته های يه مشتي وقت تنهايی زير گذر وقتی كه همه لوتی گريهای گذشته رو بر بادرفته می بينه

بازم با خودت گف ميزنم
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۸/٢٤  کلمات کلیدی:

اوسا جون سلام،نوکرتيم.....يه بار ديگه ميفتم به پات،تو که خودت ميدونی مشتيا زود از پا نميفتن و به پا نميفتن.اساس مشتی گری به  گردن شقی هس  ولی وقتی به آستان تو ميرسیم،مشتی گريمون رنگی نداره ،خودمون نيستیم يا بهتر بگم خود خودمون ميشیم،بيچاره ای زبون و ناتوانی در درگاه جبروت تو،حتی خاشاکی هم نيستیم،عددی نيستیم،....بی تو من هستی نيستم،....ولی اگر نظری کنی،باتو همه چيز هستم،لااقل يک مخلوق نظرديده از خالق...ببين ارتباط من و تو در حد هستی مطلق با يک درمونده وابسته س .حالا اگه مارو تحويل نگيری که ديگه نيست ميشيم،اوسا کريم،نبودن جسمی مهم نيست،نبودن ملکوتی زجرآورترين تنبيه بشريته،ترا به جان مولا مارو تنبيه نکن،از ملکوت ،ازاون بالاها محروممون نکن،ميدونم گيرداريم،ولی خوب اميدم داريم،تازه افتخارای بزرگی مثه عشق به اهل بيتم که داريم،پس بيا و يه جوری بديای مارو بی خيال شو،ميدونم خيره سری کرديم،اوسا ....گردن کلفتی کرديم،روداری کرديم........خوب خودت ميدونی اين کارا کار آدمای گيردار و ناقصه،تو که کاملی تو که همه چيزو تو چنگت داری خوب مارم بپا،هوامون رو داشته باش،ميدونی اين شيطون طناباشو ناجور تافته و بافته و سررامون انداخته،تو که در کمينگاه يار ضعيفايی پس بيا و دست اين مشتی بيچاره رم بگير.

ميگن اين شبا پيمونه دستته و سهم ميدی،ميدونم که اگه رو عدلت بخوای واسه ما چيزی بذاری،چيزی نميرسه به ما،ولی اگه از فضلت بخوای بدی و اونم از خزانه بی نهايتت اون وقته که اوضامون توپ توپ ميشه،اونجوری که باهاس از نشاط دارايی معنوی و ماديمون به سماع دربيايم،بر اون فرشته هاتم فخر بفروشيم .....پس بيا و مارو درياب.........اين روزا شهادت مولاس مادر حد نوچه هاشم به حساب نميايم ولی غمش تو دلمونه و عاشقونه به راهش نيگاه ميکنيم.پس بيا به حق عشق به مولا مارو ببخش،ببر اونجاهايی که غبطه آميزه........اون بالابالاها هم شايد چن تا مشتی لازم داشته باشه،به حق خودت که بالاتراز اون نيس اون بچه هايی هم که پناه اوردن رو بيارشون پيش خودت،خداييشون کن طوری که ذرات وجودشون تورو فرياد بزنه و علی رو وراه اهل بيت رو بطلبه........زت تو که زياده،زت بچه هازياد..........

شهادت مولا تسليت،بی مولا بشر به اين گرفتاری رسيد.کاش فرزندش بيايد