دوره گرد

دلنوشته های يه مشتي وقت تنهايی زير گذر وقتی كه همه لوتی گريهای گذشته رو بر بادرفته می بينه

نگه برروی چون ماهش در آمیخت اجازت داد با دشمن در آویخت نوای شادی از دونان بر آمد چوخون اکبرش در نینواریخت ........................ قربانی عشق ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 32 بازدید

اِفه

خواستگاری دارم زلف بیچون قشنگش زیباست .... ....ولبش عنابیست ........وسبیلش چه قشنگ. شکل یک مهتابیست...... گونه اش چون یوسف شکل ابروی قشنگش خم محراب دل است برق ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 45 بازدید
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
آذر 87
1 پست
تیر 87
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
تیر 86
1 پست
دی 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
4 پست
خرداد 83
4 پست
اسفند 82
13 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
5 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
6 پست
شهریور 82
6 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
5 پست
خرداد 82
6 پست
اسفند 81
5 پست
بهمن 81
3 پست
دی 81
9 پست
آذر 81
10 پست
آبان 81
11 پست
مهر 81
14 پست
کشف
1 پست
اختلاس
1 پست
لاس
1 پست
آیندگان
1 پست