اِفه

خواستگاری دارم

زلف بیچون قشنگش زیباست ....

....ولبش عنابیست

........وسبیلش چه قشنگ.

شکل یک مهتابیست......

گونه اش چون یوسف

شکل ابروی قشنگش خم محراب دل است

برق چشمش مهتاب

.....وزنخدان که به چاهش غرقم.......

پیکرش چون سهراب

و.....چه زیبا پسریست........

خانه اش قصر بزرگی و عجب رویاییست....

خشتهایش یاقوت 

سنگ فرشش زطلای ناب است

خودرویش ناقابل

دوسه تا بنز و بی ام وی و فراری باشد

پنج نوکردارد

جولیانو جولی خوب فقط کلفت اوست

پول نقدش قد چندبانک بزرگ غربیست

نمره مال و جمالش شده بیست

بیت از صد نه! شده بیست ز بیست

مادرم گفت به من:

شاید این جمعه بیاید شاید.

چند سالیست که من منتظرم....

خبری نیست از او

موی من گشت سفید 

بازهم منتظرم......

شاید این جمعه بیاید شاید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 52 بازدید