سوزويادمشتی

مشتی علی که اصالتا و نيابتا مشتی بود٬حق گنده ای گردن حاجيتون و نوچه هاش و يه سری از ريفيقاش داره.اون وختا که هنوز پشت لب ماسبز نشده بود و يه کمی کرک اسير نسيم می شد و شيکم صاب مرده ما تو آفسايد نرفته بود و سيبيلمون دست و پاگير نشده بود و دشنه ای نداشتيم بلکه فقط يواشکی بدون اين که ننه مون بفهمه چاقو پيوندزنی بابارو باهاش بازی می کرديم يا اين که چاقو ضامن دار فری تيغی رو باالتماس می گرفتيم و.......اوضاع خبلی درهم برهم و بيريخت بود.......هر ننه قمری دمبال نوچه کشی و نوکر طلبی بود......يه مش جوجه کمونيس بودن که شعارای خوش خوشان جوونا رو ميدادن.يه مشتم لش و لوش و وارفته گرفته تا......چاقو کشا و آدمکشای حرفاه ای که کارشونو با لوطيگری قاط ميزدن و قشنگ جلوه می دادن.......

سر هر گذری هر کی سيبيلی داشت و هوس می کزد يه گروهی تشکيل ميداد و دارو دسته راه مينداخت.......بعضی باصفاها هم زبون ارتباط با مانوچه موچه هارو نداشتن و به همين دليل کم می آوردن و نميتونستن به ما بفهمونن که بابا دمبال اين و اون راه نيفتين.........يه هو ديديم زيربازارچه يه مشتی پيدا شد به اسم دکتر علی شريعتی......آدمارو از دراومدن ازراه دين و خداوپيغمبر واداشت و آورد تو راه مولی علی و گفت علی ع تنهاست٬فاطمه فاطمه است و....از حسين و زينب و.....گف زد و نوشت و.......پس اين مشتی رو بايد براش فاتحه بخونيم و قدرشو بدونيم و فزاموشش نکنيم........

راستش دلم برای شنيدن يه سخنرانی جديدش با صدای اذان صبحدل و مناجات مرحوم عباس صالحی و متنهای سوزناک پرويز خورسند تنگ شده

زت زياد

/ 98 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
xxx

مفهومه داش

حاج محسن

من سوختم وقتی در خانهء خدا ،در خانه قران ،در خانهء نجات در خانه تو به آتش کشيده شد . . من در خود شکستم وقتی در بر پهلوی تو شکسته شد. وَالمِرْصادَحَقٌّ ،وَالْمِيزانَ حَقٌّ ::::::حرف های ناگفته از عمليات مرصاد

بشری

مشتی !! کجاييی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Virus

سلام ......... کجايی ؟ يه ماه است که نيستی ؟ چی شده ؟

جعفر

کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟?????????????????????? ???????????????????????؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Virus

(و عشق/ سفر به روشني اهتراز خلوت اشياست ./ و عشق/ صداي فاصله هاست ./ صداي فاصله هايي كه/ - غرق ابهامند./ - نه ،/ صداي فاصله هايي كه مثل نقره تميزند/ و با شنيدن يك هيچ مي شوند كدر ./ هميشه عاشق تنهاست ./ « سهراب سپهري») http://shoutofheart.persianblog.ir

Virus

شما ديگه نمی خوای بيايی بنويسی‌؟

zoljanah

سلام حاجی پس کجايی لوتی

محمد(مملي)

سلام كجائي ؟ خبري ازت نيست رفيق . نكنه ديه خشت نمشه بنوسي هان؟