حال گيری

....مردم يه مطلب اينجا نوشته بودم تحت عنوان کاسبی....اصلا هم ازش پيش نويس نداشتم اومدم اصلاحش کنم همش پريد......فعلا هم لوطيا دم در معطلند....تا بعد

/ 1 نظر / 10 بازدید
خلوت گزيده

سلام...نميدونم چرا تو مطلب بالا نذاشتم پيغام اما ميدونی لوطی...تو از لوطيای دانشگاه رفته ای...من ميدونم...