نگه برروی چون ماهش در آمیخت

اجازت داد با دشمن در آویخت

نوای شادی از دونان بر آمد

چوخون اکبرش در نینواریخت

........................

قربانی عشق و پاکبازیست حسین

اندرطپش و سوز و گدازیست حسین

هر لحظه به معشوق نگاهی بکند

در عشق عجب شعبده بازیست حسین

.................

لبان تشنه اش چون غنچه واشد

توگویی جلوه گر نورخداشد

میان دستهای پاک بابا

به دست حرمله حاجت رواشد

/ 3 نظر / 38 بازدید
خاكسار ميكده

یا حسین .ع. سلام ... [لبخند] ... من، خيلي قديمي هم ها!!! يه نوستالوژي!!! [نیشخند] ... تقديمتون كه دوباره پيداتون كردم ... [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل]

خاكسار ميكده

. . . ... قربه الي الله [نیشخند] لينكتون رو برقرار كردم ...[پلک]