روز کودک

صحبت از روز جهانی کودک بود، ...همه هوس کودکيشونو می کنن ،من آرزو می کنم بزرگ شم،قد يه آدم حسابی ،گندهء گنده...!!!!!!.......

/ 1 نظر / 8 بازدید
علي كوچيكه

سلام قلي جان از اينكه سرزدي ممنونم اون room فقط روزها دايره يا حق