لعنت به هرچی فحشه

میترسم گف بزنم مجبوربشم مثل جناب کولینا به خودم هم

کارت قرمزبدم.

آخه این چه شیر توشیریه که همه دارن به هم فحش میدن؟

قبلنا که ما جوونتربودیم وزیر بازارچه بااسی سوسکه و فری

قشنگه و چنگیز جناغ کفتری راسته روظرف سه سوت می

بستیم با خودمون قسم خورده بودیم حرفای بدبد نزنیم خصوصا

وقتی زن و بچه مردم عبور میکنن.

بعدنش که رض شیتیله بااکبرننه رباب اومدن تو محل کم کم

دهنشون واشد به زرت و زرت پشت سر سیاسیون فحش دادن.

باوجود این که معمولاقندتو دلمون آب میشد و باخودمون بلغور

میکردیم که زهرطرف که شود کشته سود ماگشنه هاست بازم

نصیحتشون میکردیم که بچه ها جون عمه جیران تو محل باب

گف زدن ضایع راببندین و تاحدی هم موفق بودیم.

چشمتون روز بد نبینه که نمیدونم شیرسماور و اگزوس خاور چه

هیزم تری واسه این کوچه دودری ها سوزونده بودن که دیدیم

ای دل غافل همه خلاف شدن  که شدن و دارن مثل نقل و نبات

میریزن که میریزن.

گوشمون داشت به فحشای فوتبالیا عادت میکرد که دیدیم نخیر

مثه این که فحاشی افیدمیه!دیگه همه واگیرداریش رو ندیدن و

مبتلاشدن.

فصل انتخابات که میشه دیگه فحش دادنااز نشون دادن عکس

ننه بچه ها و خس وخاشاک دونستن مردم شروع میشه و تا

100 مرتبه ذکرخس وخاشاک تویی دشمن این خاک تویی پیش

میره وداره دوباره بوهایی به مشام کوبیده خورده مامیرسه.

مای مشتی که کمی تاقسمتی نازک نارنجی هستیم  از

فحش خوردن  هم بدمون میاد که میاد. هرچندزیرلب به این واون

نثاری میکنیم.حالافکر میکنم لازمه مدتی بزنیم به چاک تا

نامردای  فحاش تنشون بخوره به زمین گرم و اونوخ برگردیم.

زت زیاد عزت عالی کم نباد

/ 4 نظر / 35 بازدید
زوربا

اصلا فکر میکردی بعد از اینهمه مدت من دوباره بیام و اینجا کامنتی بذارم؟.. راستش داشتم کامنتهای قدیمی رو چک میکردم.. سال 83.. به خاطر همه ی خاطره های قدیمی ای که توی این دنیایی مجازی برام ساخته شده باید میومدم و عرض ادبی میکردم با سلام

سحر

سلام مشتی! ما رو یادت میاد؟؟ خوشحالم می بینم حداقل تا زمانی نه چندان دور می نوشتین!

محبت‌

سلام داداش... اومدم سر بزنم... خب دلم هواتو کرده بود...میبینم بدتر از خونه خودم تار عنکبوت بسته اینجا هم.....

پریا

سلام بابایی... دلم تنگ شده بود